Novinky

Likvidace plevele bez chemikálií

Likvidace plevele bez chemikálií

Alternativou k likvidaci nežádoucího plevele v prostorech terasy, chodníků, zahrad apod. chemikáliemi je likvidace pomoci výkonného hořáku. Tato metoda nabízí několik významných výhod, které ji činí dobrou alternativou k tradičním metodám za použití škodlivých a jedovatých chemických herbicidů. Principem účinnosti zde však není spalování plevele, ale rychlé zahřátí rostlinné buňky na cca 95 °C, kdy skokový nárůst teploty způsobí roztažení tekutiny v rostlinných buňkách, a ta protrhne buněčné stěny a plevel odumře. 

Šetrnost k prostředí

Hořák nepoužívá chemikálie a tak nepředstavuje zátěž pro okolní prostředí. Likvidace plevele teplem eliminuje riziko kontaminace půdy a vodních zdrojů nebezpečnými látkami, což podporuje udržitelnější a ekologičtější zahradničení.

Bezpečnost pro člověka i zvířata

Používání hořáku eliminuje riziko expozice jedovatým chemikáliím, které se používají jako herbicidy. 

Flexibilita použití

Hořák je ideální pro oblasti, kde není dovoleno používat chemické postřiky. Jedná se například o případy blízkosti vodních zdrojů, organické farmy a citlivé ekosystémy. Proto je variantou pro likvidaci plevele i na místech, kde by jiné metody mohly být problematické.

Nehrozí vznik rezistence plevele

Opakované používání chemických herbicidů může vést k rezistenci plevele a vzniku superplevelů. Použitím hořáku je riziko eliminováno, protože mechanismus likvidace je založen na fyzikálním principu vysokých teplot, na který plevel rezistenci vyvinout nemůže. 

Šetrnost k půdním mikroorganismům a žádná rezidua

Hořák nezanechává rezidua v půdě a nezasahuje do půdní biologie.

Šetrná likvidace plevele hořákem představuje udržitelný přístup k zahradničení, který spojuje efektivitu s ohledem na životní prostředí a lidské zdraví.