Pájky

Pájky jsou slitiny různých kovů, které jsou nezbytné ve světě elektroniky a kovářství. Jedná se o spojovací materiál, který umožňuje vytváření trvalých spojů mezi elektronickými součástkami, dráty a dalšími kovovými materiály.

Jak funguje pájka?
Její poměrně nízký bod tání umožňuje snadné rozpouštění a vytváření pevných spojů při relativně nízkých teplotách, což je ideální pro citlivé elektronické součástky, které by mohly být jinak poškozeny. Pájka se pomocí páječky aplikuje na požadované místo spoje. Existuje mnoho různých technik pájení, a každá z nich má svůj účel. 

Druhy pájek

Pájky se liší složením a vlastnostmi. Každý druh pájky je navržen tak, aby vyhovoval konkrétním potřebám a aplikacím v různých odvětvích, jako je elektronika, kovářství či modelářství. Mezi nejběžnější patří:

Cín-Olovo (Sn-Pb): Vhodné pro běžné pájení v elektronice a kovářství. Díky nízkému tání bodu a dobře se tvarujícím vlastnostem se často používá pro pájení elektronických součástek na desky plošných spojů (PCB) a pro spojování kovových dílů.

Cín-Olovo-Stříbro (Sn-Pb-Ag)Tento typ pájky poskytuje vylepšené mechanické vlastnosti a odolnost vůči korozivním procesům. Je ideální pro aplikace, které vyžadují vyšší pevnost a odolnost, jako jsou například automobilové aplikace nebo speciální průmyslové aplikace.

Bezolovnatá Pájka (Lead-Free)Tato pájka neobsahuje olovo a je obvykle složena z cínu, stříbra, mědi a dalších příměsí. Bezolovnaté pájky jsou navrženy tak, aby splňovaly environmentální normy a bezpečnostní předpisy týkající se obsahu těžkých kovů. Jsou často používány v průmyslových aplikacích, elektronice a zdravotnických zařízeních.

Aluminotermická PájkaTato pájka je založena na reakci mezi hliníkem a kovovým oxidem za vysokých teplot. Je často používána pro spojování železných a ocelových konstrukcí v železničním a mostním inženýrství.

Mosazná pájka:  Používá se pro spojování měděných materiálů. Tato pájka je vyrobena ze slitiny obsahující měď, fosfor a další přísady, které mohou zahrnovat cín, stříbro nebo jiné prvky. Vyznačuje se vysokou pevností, vysokou el. vodivostí a odolností vůči korozi. Má poměrně nízký bod tání, oproti jiným pájkám. Používání pájky s mědí a fosforem vyžaduje znalost správných technik pájení a dodržování bezpečnostních opatření. Při správném použití však tato pájka poskytuje spolehlivé a trvanlivé spoje mezi měděnými materiály